Přeskoč na menu

Prevence- pohled  z hlediska spinové medicíny -resp. platné fyziky.

Prevence je často používaný termín. Nejčastěji by se dal pochopit jako předcházení události- nemoci .  Je tomu tak i ve skutečnosti?

Pokusím se si dát na tuto otázku odpověď v textu druhy prevence v následující podkapitole

MUDr. Milan Veselý

Naše sesterská stránka

Kosmetika no 300 - vstupte