Přeskoč na menu


Prevence o které se moc nemluví, ale měla by stát na samém začátku zjišťování ev. odchylky v našem složitém metabolismu.

Prevence která odhalí nemoc včas je dobrá.

Lepší je ale prevence , která zabrání aby nemoc  nevznikla. 


Řeč je o metabolickém sy. Dále MS


MS je termín používaný dnes běžně vodborné ilaické literatuře. Je to soubor rizikových faktorů, který je skutečně velmi častý; po­dle­ různých definic se vyskytuje u 25% dospělé populace a během života vzniká dokonce uvětšiny osob.Jde o o typicky civilizační chorobu ,která má přímo raketový nástup a je předzvěstí mnoha dalších problémů.

Diagnostika MS

Dnes již nemusíme absolvovat spoutu vyšetření a laboratorní odběry Přístroj Es Teck z USA toto vše umí.Vypadá to tak, že MS zkrátka stojí u většiny , ne li u všech našich pozdějších problémů a nemoci.

Základní podmínkou pro diagnózu MS je přítomnost abdominální obezity, charakterizována větším obvodem pasu, definovaným různě pro různá etnika. VEvropě aUSA se jako hranice uvádí > 94 cm umužů a> 80 cm užen.

Dále je nutná přítomnost alespoň dvou ze čtyř následujících složek:

triglyceridémie > 1,7 mmol/l,

léčená hypertenze nebo krevní tlak > 130/85 mm Hg,

glykémie ≥ 5,6 mmol/

koncentrace HDL cholesterolu < 1,3 mmol/l pro ženy a< 1,0 mmol/l pro muže.


Hlavní příčina MS

U metabolického sy jsou dnes hlavní příčinou vzniku vlivy prostředí. Typická je absence pohybu a nadměrný energetický příjem, to vše je charakteristické pro sedavé zaměstnání. Náš styl sezení u počítačů mnoho a mnoho hodin je pro tento MS přímo živnou půdou.

 

Další důležité faktory MS


Syndrom inzulinorezistence

Inzulinorezistence je nejvíce vyjádřena ve svalech a játrech, je však přítomna ve všech buňkách organismu včetně mozku.

Es Teck umí vyšetřit

Syndrom zvýšené sympatikotonie

Dalším významným jevem je zvýšená sympatikotonie, která souvisí s naladěním centrálního nervového systému a se stresem. Převažuje sympatikus nad parasympatikem.

Es Teck umí vyšetřit

Androidní obezita

Androidní obezita je v době klinických projevů syndromu spojena s apoptózou tukových buněk, systémovým zánětem a se změnou spektra secernovaných hormonů tukové tkáně - zvýšení leptinu

Es Teck umí vyšetřit

Syndrom vnitřího ukládání tuku

Syndrom ukládání tuku se steatózou jater a dalších orgánů je pravděpodobně vyvolán neschopností tukové tkáně absorbovat další tuk. Ten pak nejenom mechanicky, ale zejména funkčně ovlivňuje další orgány.

Es Teck umí vyšetřit

Syndrom systémového zánětu

Dnes víme, že zdrojem systémového zánětu je především tuková tkáň. Je přítomen oxidační stres, endoteliální dysfunkce, porušena je sekrece oxidu dusnatého a určitým markerem zánětu je CRP

Es Teck umí vyšetřit

 

Fyziologické děje porušené u metabolického syndromu


V různém pořadí a v různé závažnosti se během života objevuje narušení několika patofyziologických systémů. Jde o následující desatero.


1. porucha glykoregulace (porušená glykémie na lačno, porušená glukozová tolerance až po diagnózu diabetu 2.typu,


2. porucha utilizace a tvorby lipidů s hypertriglyceridémií, nízkou koncentrací HDL cholesterolu,


3. zvýšení sympatikotonie a krevního tlaku;


4. kumulace zejména viscerálního tuku s obezitou, jaterní a svalovou steatózou;


5. prokoagulační stav sporuchou fibrinolýzy;


6. tzv. systémový zánět svyšší koncentrací CRP, vyšší sedimen­tací, hyperurikémií;


7. relativní sterilita, často iprojevy syndromu polycystických ovarií a hirsutismu;


8. výskyt některých onkologických onemocnění (např. gynekologické nádory akolorektální karcinom);


9. sklon k depresi,


10. syndrom spánkové apnoe.


Závěr:

Dnes je již možno právě díky diagnostice Es Teck tyto procesy včas rozpoznat.

Díky tomu také včas učinit opatření k nápravě. Včas posoudit rizika a vybrat správný postup nápravy. Naštěstí jich dnes nabízíme hned několik a to přímo na tělo jednotlivého klienta.

Ozonová terapie  obecně je považována  za nejlepší prevenci nejen MS 


MUDr. Milan Veselý


Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019
MUDr. Milan Veselý
Novinky emailem: