Přeskoč na menu

  

Hlavní role elektronů v těle  je přenos energie. Stále se díváme  na děje v organismu jako na děje biochemické. Svět se ale čím dál tím více dívá jako na děje energetické. Převažuje tak pohled fyzikální  nad biochemickým. Zkrátka se snažíme pochopit a ovlivnit fungování organismu a našeho těla a jeho problémů o řád výše na úrovni fyziky.

 Na úrovní energie a tam musíme narazit na elektron. Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem. Elektrony tvoří obal atomu kolem atomového jádra. Elektrony jsou nositeli náboje při vedení elektrického proudu Elektrony jsou (společně s protony a neutrony tvořícími atomová jádra) základními stavebními částicemi hmoty, neboť tvoří elektronový obal atomu, který má rozhodující vliv na chemické vlastnosti atomu a jím tvořené látky. Chemické změny  jsou tak důsledkem pohybu elektronu. Proč tedy se nezaměřit místo změn na chemické rovině rovnou  na  změny v rovině  energii. Osobně  v tom vidím budoucnost medicíny.

Elektrony se účastní důležitého procesu v našem těle. Oxido- redukčních pochodů 

Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů.

Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Při redukci látka elektrony přijímá a její oxidační číslo se snižuje.

Stručně  řešeno oxidace  je ztráta  elektronu a redukce  naopak  nabývání.

Oxidace  železa za přístupu kyslíku  je odnímání  elektronu a tím pomalý rozpad  železa.

V těle se to děje naprosto shodně. Oxidace  cukru, tuku a bílkovin  je jejich rozpad. Při tomto rozpadu se ale získává energie, kterou jsou schopny buňky  využít pro svůj  život.

Oxido  redukční pochody  mají být vyrovnané, neb energie nemizí jen  se transformuje . Elektrony  se tudíž  neztrácí jen přejdou od jednoho  atomu  ke druhému či naopak. Přenos elektronů tak uvolňuje velké množství energie. Na poměru oxidace a redukce  záleží jak dlouho budeme rezavět, než se rozpadneme  úplně.

 

Nemoc  je zvýšený poměr oxidace k redukci  regenerace  je zvýšený poměr redukce k oxidaci.

 

Diagnostika EsTeck umí ukázat zda převažuje oxidace či redukce.

Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019