Přeskoč na menu

 

Ochrana proti stresu, nejen naší pokožky 

  

 1 Trochu teorie  21 století je stoletím informačních technologií. Příroda přitom zvládá přenos informací, zvláště v živé hmotě již od samého počátku života na Zemi.Aby vznikl ze dvou buněk,spermie a vajíčka dokonalý jedinec musí tyto informace být přenášeny naprosto bezchybně .Mnoho buněk zemře programovanou smrtí ,aby mohla vzniknout třeba naše ruka.Všechny tyto procesy jsou velice náročné  na energii. Sebemenší porucha způsobí pak poruchu v přenosu informace  a tím změnu výsledku.Výsledek můžeme chápat jako poruchu zdraví-nemoc.Právě biofyzika některé jevy v medicíně umí vysvětlit lépe než biochemie. Je jednoduše o patro výše a změny v biochemii jsou jen důsledky změn na úrovni biofyziky. Každý proces vyžaduje energii ,spousty energie.I příroda zde nabízí řešení. Kyslík, který je hlavní podmínkou při tvorbě energie na buněčné úrovni má v přírodě svého kolegu-ozon.Tento kyslík je schopen uvolnit více energie a hladové buňky tak lépe uspokojit. Navíc má silné detoxikační schopnosti a  je silnou zbraní proti všem mikrobům. Využití těchto vlastností v medicíně je proto velice prospěšné.Buňky získají dostatek energie pro svoje úkoly. Nejsou zatěžovány toxiny a umí bojovat se škodlivými mikroorganismy.

Energetická léčba je také velice účinná v boji proti stresu.Stres je mechanismus ochraňující život, ale za nesmírně vysokou energetickou cenu. Navíc za cenu vypnutí některých funkcí, např.imunity. Zatím co první fáze stresu je řízena především sympatickým systémem a druhá parasympatickým, představuje třetí fáze vyčerpání a selhání regulačních mechanismů,  dezorganizaci jak systému řídících, tak řízených.Stres na buněčné úrovni se rovná energetickému vyčerpání  a poruchy funkcí se projeví jako nemoc.Kyslíko ozónová terapie umí tento energetický deficit upravit a tak účinně zabránit propuknutí nemoci. Tato metoda je proto velice vhodná i jako prevence. Stresory přicházející z psychosociální oblasti mají na organismus stejný vliv jako stresory biologické.

Na základě zkušeností s kyslíko ozónovou terapií byla  vyvinuta i nová kosmetika s ozonem No. 3OO Naše pokožka  je totiž vystavená stresům více než si myslíme. Nejen   že odráží stav orgánů navenek/ při poruše jater  zežloutneme  a pod/ ale je to jediný orgán,navíc  s obrovskou kontaktní plochou, který  je vystaven zevnímu prostředí, slunci, vodě, suchu, ale i mechanickým, chemickým, toxickým, infekčním a jiným ne vždy prospěšným podnětům z první ruky jak se říká.Obrana pokožky  je  stejně  jako jiné orgány závislé na dostatku energie k obnovám poruch a dostatkem imunity  v případě  setkáni s infekcí. Nanést  na pokožku látku, která by tento problém řešila byla výzvaPodařilo se vyřešit stabilizaci ozonu do substance , která je použita   v kosmetice No 3OO, a  v krytí nehojících se ran TYL.FUX OXY  antimicrobial.Tím bylo možno zlepšit hojení ran hlavně u diabetiků, kde je to často velmi obtížné.Odtud  k využití pokožka tak získává dostatek energie, obranu proti infekci, umí si poradit s toxiny a rychle regeneruje. 

Trochu praxe. Všechny  tyto problémy jsou známy   na buněčné rovině  u  cukrovky. Jde o komplexní poškození energetického hospodářství   na úrovni všech buněk  : necitlivější  jsou na nedostatek  kyslíku-energie  nervové buňky a  proto jsou  diabetické neuropatie.Poruchy prokrvení  jsou   hlavně na  úrovní  drobných kapilár a proto mikroangiopathie   a defekty  na DK. Jaké můžeme  využít prostředky a metody.  

a/ zlepšit prokrvení pokožky  a zabránit infekci     Všechny  přípravky  kosmetiky s ozonem  včetně  koncentrátu FULL oxy antimicrobial         Krytí již vzniklých defektů TYL-FUL OXY   antimicrobial.    Koupele a sprchování v ozonové vodě    Ozonová sauna  je  zcela  dostačující  nemusí být ani bazén    Péče  o nehty    - medicinální suchá pedikúra

b/ Zlepšit prokrvení a  dodávky energie  celotělově .

C/ další běžně dostupná péče klasické medicíny  dle zvyklostí země.

  MUD.r Milan VESELÝ                 

Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019