Přeskoč na menu

14. Studie potvrzující účinnost intravenózního podávání vitamínu C proti rakovině

08.05.2011 21:01

Ethan A. Huff

Jedna z nových studií, která byla publikována v magazínu the Journal of Translational Medicine předkládá věrohodný vědecký výklad pro intravenózní používání vitamínu C jako léčby proti rakovině. Odvolává se přitom na 246 odkazů a je podporována jak onkology, tak i lékaři alternativní medicíny a přibližuje vědecké úspěchy této metody, vedoucí ke zvyšování imunity, k prevenci podvýživy a ke zlepšování celkové kvality života u pacientů s rakovinou.

„V současnosti můžeme pozorovat velkou rozdílnost názorů na intravenózní podávání vitamínu C,“ sdělil Thomas Ichim – jeden z autorů studie a člen sdružení
the Riordan Clinic. „Na jedné straně tu máme lékaře alternativní medicíny, kteří přichází s velmi zajímavými výsledky v praktické léčbě pacientů s rakovinou, ale nejsou schopni podat kompletní vysvětlení principů ani potenciálních účinků. Na druhé straně tu máme k dispozici velké množství vědecké literatury podporující možnou relevanci tohoto přístupu při léčbě rakoviny. Tato nová studie je výrazným krokem směrem k ukončení existující rozštěpenosti.“

Kromě mnoha jiných zjištění zmíněná studie naznačuje, že kyselina askorbová – izolovaná forma vitamínu C, zřejmě napomáhá k ochraně tzv. endoteliálních buněk před chronickým stresem. Mnoho zdrojů, citovaných ve studii, také naznačuje, že pacienti s rakovinou všeobecně trpívají nedostatkem vitamínu C a to pak mívá za následek zvýšení zánětlivosti a z ní vyplývajících nemocí. Citované odkazy ve studii také doložily, že vitamín C podávaný ve vysoké dávce mívá dokonce spojitost se zastavením růstu zhoubných nádorů a způsobuje dokonce i jejich zmenšování.

Jiná studie, která byla uskutečněna na
The Riordan Clinic, upřesňuje rozdíly mezi orálním a intravenózním podáváním vitamínu C a naznačuje, že pouze druhý způsob prokazatelně účinkuje při léčbě rakoviny. Důvodem je to, že lidské tělo má jen omezenou schopnost asimilovat vitamín C při orálním podávání a proto je těžké jej konzumovat dostatek k tomu, aby účinně pomohl při léčbě vážných onemocnění. Další dříve provedené studie opět potvrzují účinnost vysokých dávek vitamínu podávaného intravenózně.

I studie, která probíhala už v roce 1935 v
the Columbia University, došla k závěru, že vysoké dávky vitamínu C pomáhají při prevenci obrny, a další obdobná studie z téhož roku potvrdila jeho účinnost proti záškrtu. O několik let později byla zveřejněna studie v the Journal of Southern Medicine and Surgery, která zjistila, že vysoké dávka vitamínu C pomáhají léčit virový zánět plic. Mnoho dalších studií pak potvrdilo, že tento způsob léčby má schopnost léčit potíže s ledvinovými kameny nebo srdeční choroby
(viz http://www.naturalnews.com/028396_v).


Americká agentura pro schvalování léků a potravin FDA se však naopak pokoušela zakázat intravenózní způsob podávání vitamínu C. V lednu tohoto roku oznámilo sdružení
the Alliance for Natural Health, že FDA dokonce zahájila kroky, které měly směřovat k soudní žalobě proti výrobcům přípravků pro intravenózní aplikaci vitamínu C (viz http://www.naturalnews.com/030936_v).

 

Zdroj:
http://www.prnewswire.com/news-releases/peer-reviewed-publication-supporting-intravenous-vitamin-c-for-cancer-patients-118646729.html

Zvýšená koncentrace vitamínu C v těle ničí nádorové buňky

Dr. Mark Levine, vedoucí výzkumu, oznámil, že vitamín C má u pokusných zvířat účinky, které slibují účinnou léčbu i u lidí. "Domníváme se, že zvýšená koncentrace vitamínu C vytváří v těle peroxid vodíku, který ničí nádorové buňky, ale zdravým buňkám neškodí. Dosud nám ale není známo, jakým způsobem celý proces probíhá," vysvětluje Levine.

Výsledky jeho studie byly publikovány v časopise Proceedings of the National Academy of Science. Levin dále uvedl, že k podobným výsledkům došli i kanadští vědci. Podle nich má injekčně podávaný vitamín C člověku navíc minimální vedlejší účinky.

Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019