Přeskoč na menu

Products_No3OO_logo     

Olivový olej a ozon

Kosmetické salony používají přístroje které srší na elektrodě malé množství ozonu /film Postřižiny/ k čištění pleti.

SRT používá a nabízí kosmetiku v péči o celé tělo. Základní látkou je ozon a olivový olej. O ozonu je na těchto stránkách hodně.

Olivový olej pannenský, za studena lisovaný je známý hlavně z dobré gastronomie.

Olivový olej, a to především panenský olivový olej z prvního lisování za studena, ve své fenolové frakci obsahuje unikátní směs látek, které jsou velmi účinnými antioxidanty.

Zdraví prospěšný je vysoký obsah skvalenu a mononenasycené mastné kyseliny, kys. olejové. Fenolové sloučeniny v panenském olivovém oleji jsou účinnějšími antioxidanty, než např. vitamin E nebo dimethylsulfoxid. Vůbec nejúčinnější se zdají být lignany (+)-1-acetoxypinoresinol a (+)-pinoresinol. Chemické analýzy ukázaly, že zatímco antioxidační působení látek z olivového oleje je intenzivní, antioxidační aktivita olejů získaných ze slunečnicových a jiných semen je minimální. Proto mají populace v jižních zemích, kde se od biblických dob přednostně užívá olivový olej daleko vyšší přísun antioxidantů potravou, než lidé jinde v Evropě.

Hlavní složkou olivového oleje jsou skvaleny. Preventivní a léčebné účinky skvalenu:

Oblasti velkých měst a průmyslových aglomerací obsahují velké množství znečisťujících jedovatých látek organického i anorganického charakteru (uhlovodíky, fenolické látky, těžké kovy, kadmium, olovo). Skvalen snižuje a ve velké míře odstraňuje škodlivé účinky znečištěného prostředí na organismus. Tento efekt se projevuje odstraňováním příznaků chronické únavy u jedinců žijících ve znečištěném prostředí. Skvalen snižuje účinky jedovatých výfukových plynů v místech s hustým automobilovým provozem. Aktivní formy kyslíku vznikají v ovzduší, vodě i potravinách vlivem chemických látek a radioaktivity. Takto vzniklé aktivní formy kyslíku poškozují vnitřní orgány a jsou příčinou celé řady tzv. „onemocnění z kyslíkových radikálů“ jako je poškození mozku, arterioskleróza, nádorová onemocnění. Skvalen je velmi účinným „zhášečem“ volných kyslíkových radikálů a je i tak důležitým prostředkem v prevenci těchto chorob. Zatím neznámým způsobem zabraňuje skvalen vzniku rakoviny plic u jedinců vystavených vdechováním kouře s vysokým obsahem dehtových látek. Skvalen zvyšuje odolnost proti radioaktivnímu a rentgenovému záření. Dávka skvalenu 0,25 – 0,50 g denně snižuje hladinu krevního cholesterolu a tím snižuje i riziko aterosklerózy a srdečního infarktu. Pravidelné užívání skvalenu zlepšuje duševní výkonnost, paměťové funkce a zlepšuje i odolnost proti psychickému stresu. V období zvýšeného výskytu infekcí zvyšuje skvalen imunitní funkce a tím odolnost proti infekcím. Při zevním i vnitřním použití skvalen zlepšuje biologické vlastnosti kůže, zamezuje projevy stárnutí kůže a vznik vrásek. Příznivě preventivně působí proti stárnutí kůže zejména u osob, jejichž kůže je vystavena povětrnostním vlivům a agresivnímu zevnímu prostředí.

Kombinace ozonu a olivového oleje na pokožko je unikátní.

 

Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019