Přeskoč na menu

Stres

21. století je stoletím informačních technologií. Příroda přitom zvládá přenos informací, zvláště v živé hmotě již od samého počátku života na Zemi. Aby vznikl ze dvou buněk,spermie a vajíčka dokonalý jedinec musí tyto informace být přenášeny naprosto bezchybně. Mnoho buněk zemře programovanou smrtí, aby mohla vzniknout třeba naše ruka.

Všechny tyto procesy jsou velice náročné na energii. Sebemenší porucha způsobí pak poruchu v přenosu informace a tím změnu výsledku. Výsledek můžeme chápat jako poruchu zdraví-nemoc. Právě biofyzika některé jevy v medicině umí vysvětlit lépe než biochemie. Je jednoduše o patro výše a změny v biochemii jsou jen důsledky změn na úrovni biofyziky. Každý proces vyžaduje energii, spousty energie. I příroda zde nabízí řešení. Kyslík, který je hlavní podmínkou při tvorbě energie na buněčné úrovni má v přírodě svého kolegu – ozon.

Tento kyslík je schopen uvolnit více energie a hladové buňky tak lépe uspokojit. Navíc má silné detoxikační schopnosti a je silnou zbraní proti všem mikrobům. Využití těchto vlastností v medicíně je proto velice prospěšné. Buňky získají dostatek energie pro svoje úkoly. Nejsou zatěžovány toxiny a umí bojovat se škodlivými mikroorganismy. Energetická léčba je také velice učinná v boji proti stresu. Stres je mechanismus ochraňující život, ale za nesmírně vysokou energetickou cenu. Navíc za cenu vypnutí některých funkcí, např.imunity. Zatím co první fáze je řízena především sympatickým systémem a druhá parasympatickým, představuje třetí fáze vyčerpání a selhání regulačních mechanismu, dezorganizaci jak systému řídících, tak řízených.

Stres na buněčné úrovni se rovná energetickému vyčerpání a poruchy funkcí se projeví jako nemoc. Kyslíko ozónová terapie umí tento energetický deficit upravit a tak účinně zabránit propuknutí nemoci. Tato metoda je proto velice vhodná i jako prevence. Stresory přicházející z psychosociální oblasti mají na organismus stejný vliv jako stresory biologické. Léčení psychosomatických nemocí metodou kyslíko ozonové terapie je ve svěťe běžné. Bude tomu tak i u nás doma?

Syndrom vyhoření.Je častější než si myslíme. I tady  je kyslíko ozonová terapie velkým pomocníkem

Burn-out syndrom potřebuje čas. Duše totiž zůstává duší a emoce emocemi, ať je doba jakkoli rychlá a technika jakkoli moderní. Nemají-li se potíže vrátit, je nutné stanovit si v životě priority, mít jasně stanovené kompetence a nenabalovat na sebe tisíce povinností, které vám způsobují stres, protože nejste schopni je zvládnout. 

Zdroj: http://ona.idnes.cz/syndrom-vyhoreni-0zb-/zdravi.aspx?c=A131203_134132_zdravi_pet


Burn-out syndrom potřebuje čas. Duše totiž zůstává duší a emoce emocemi, ať je doba jakkoli rychlá a technika jakkoli moderní. Nemají-li se potíže vrátit, je nutné stanovit si v životě priority, mít jasně stanovené kompetence a nenabalovat na sebe tisíce povinností, které vám způsobují stres, protože nejste schopni je zvládnout. 

Zdroj: http://ona.idnes.cz/syndrom-vyhoreni-0zb-/zdravi.aspx?c=A131203_134132_zdravi_pet


Burn-out syndrom potřebuje čas. Duše totiž zůstává duší a emoce emocemi, ať je doba jakkoli rychlá a technika jakkoli moderní. Nemají-li se potíže vrátit, je nutné stanovit si v životě priority, mít jasně stanovené kompetence a nenabalovat na sebe tisíce povinností, které vám způsobují stres, protože nejste schopni je zvládnout. 

Zdroj: http://ona.idnes.cz/syndrom-vyhoreni-0zb-/zdravi.aspx?c=A131203_134132_zdravi_pet


Burn-out syndrom potřebuje čas. Duše totiž zůstává duší a emoce emocemi, ať je doba jakkoli rychlá a technika jakkoli moderní. Nemají-li se potíže vrátit, je nutné stanovit si v životě priority, mít jasně stanovené kompetence a nenabalovat na sebe tisíce povinností, které vám způsobují stres, protože nejste schopni je zvládnout. 

Zdroj: http://ona.idnes.cz/syndrom-vyhoreni-0zb-/zdravi.aspx?c=A131203_134132_zdravi_pet

Na základě zkušeností s kyslíko ozónovou terapií byla vyvinuta i nová kosmetika s ozonem No. 3OO Products_No3OO_logo

 

MUDr. Milan Veselý