Přeskoč na menu

Ozónová terapie patří mezi regenerační a revitalizační buněčné terapie.

Často se používá termím „biooxidační terapie.“ To znamená, že jde o terapie, které zlepšují využití energie na buněčné úrovni. Oxidace je nejdůležitějším účinkem dýchání „oxygenace.“

Využívá k léčení směs O2/O3 Tato směs se aplikuje formou injekcí přímo do nemocných tkání, formou střevního nálevu do konečníku, nebo formou autotransfuze. Možné jsou i koupele v ozonové atmosféře – voda nasycená ozoneme nebo vzduch, kdy tělo je ve specielní vaně a hlava mimo. Zde se uplatňuje hlavně vstřebávání přes kůži podobně jako u uhličitých vodních nebo vakových koupelí.

Nejůčinnější je však forma autotransfůze ev. infůze . Dochází k ovlivnění krevních buněk, jejich regeneraci, a tím k přímému účinku na tkáně v celém těle. Nasytí se červené krvinky kyslíkem a dojde k prokrvení všech tkání včetně mozku. Transplantace kyslíku na červené krvinky. Léčba je vhodná u všech forem poruch prokrvení tkání.  Vhodné tam kde je porucha prokrvení a infekce zároveň-diabetické komplikace.

Vlivem O2/O3 na krevní frakce dojde ke snížení glykémie a cholesterolu v krvi.

Dojde i k výraznému zvýšení imunity a k výraznému zlepšení obrany schopnosti celého organismu.

Výrazně se urychluje hojení po všech úrazech, zlomeninách a operacích.

Předejde se tak mnoha komplikacím, které pak lze léčit jen velice zdlouhavě a často bolestně. Tato metoda je také výbornou relaxační metodou, odstraňuje stres buněk, oxidační stres, s kterým souvisí mnoho dalších závažných zdravotních problémů.

Princip metody - každá buňka potřebuje dostatek energie pro svoje procesy, dostatek kyslíku na svoje vnitřní dýchání, schopnost detoxikace a schopnost sebeobrany – imunity.

Kromě toho je ozón v těle teplokrevných živočichů produkován v bílých krvinkách a uvolňován do krve a tkání, čímž pomáhá při likvidaci choroboplodných zárodků, zejména virů. Léčbou ozonem se tato funkce krvinek výrazně posílí. 

Rozpadem O3 na O2 v buňce dojde nejen k okysličení ale i k uvolnění energie a to 143 Kj na 1 mol O3 tato energie je využitelná pro regeneraci.

Proto je tato metoda velice vhodná i jako prevence – lépe nemocím předcházet než je léčit. A když už léčit musíme, tak s co nejmenší rizikem pro organismus. Ozónová terapie je metoda vlastně přírodní a prastará svým účinkem i když ji objevilo až 2O století a zcela plně se rozvine až ve století 21. Je k disposici ,Všem kdo si svého zdraví váží a chtějí pro své uzdravení něco udělat.

Hlavní využitelné vlastnosti léčby ozonem

 1. Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS - ischémie centrální i periferní
 2. Baktericidní, fungicidní a virucidní - chronické infekce včetně intarcelulárních a HIV
 3. Energetický efekt - stavy vyčerpání psychické i fyzické, stres
 4. Imunorestaurační efekt - autoimunni poruchy, alergie a pod.

Odvozené další efekty

 • Regenerační - urychlené hojení ran, zlomenin a pod.
 • Protinádorový - je prokázán vzestup tumor nekrotisujícího faktoru TNF.
 • Kombinace všech mechanismů - např.u diabetu, ve stadiu všech jeho komplikací.

Způsoby použití ozónové terapie

 1. Ozonizovaná voda. OV

  Ozon se ve vodě rozpouští 10X rychleji než kyslík Poločas rozpadu je 9-10 hod. při Ph 7 a 20 st. C Takto upravenou vodu je možno používat k pitným kůrám,výplachům či k obkladům.

  Indikace: gastritis,Ca žaludku, zánětlivá onemocnění střevní,stomatitidy zákroky v dutině ústní, vlhké krytí na infikované nehojící se rány a pod.

 2. Ozonizované oleje a masti. OM

  Základem je olivový olej který si po nasycení ozónem, zachovává desinfekční vlastnosti až po dobu 10 let.

  Indikace: Cellulitis,spáleniny,plísňová onemocnění, ulcerace kůže dekubity a pod.

 3. Externí aplikace. EA

  Na kůži nebo celé končetiny pomocí sáčků naplněných ozónem.

  Indikace : Diabetická noha, bércové vředy,mykotické infekce,nehojící se rána a pod.

 4. Balneoterapie. BT
 5. Suché komory se směsí O2-O3. Koupele nasycenou vodou ozónem.

  Indikace : Výrazné prokrvení kůže podkoží a svalů a ovlivnění celého metabolismu Indikace podobné jako třeba u CO2 koupelí. V souvislosti s cvičením možno použít k redukci váhy.

 6. Intradermální aplikace. ID

  Indikace : Jako při jiných aplikacích ,např. anestetik nebo plynových injekcí.

  Vhodná kombinace při neuralterapii či akupunktuře.

 7. Subkutánní aplikace. SC

  Indikace : Podobná jako v bodě 5, snaha o místní ovlivnění tkání ,třeba při segmentární terapii a pod.

 8. Intramuskulární aplikace. IM

  10 ml směsi O2-O3 do každého gl.maximus.

  Indikace : Celkově stimulující terapie podobně jako autohemoterapie . Imunitní odezva. Onkologie.

 9. Intravenosní aplikace . IV

  Až 20 ml směsi O2-O3 je možno aplikovat bez nebezpečí plynové embolie neboť plyny jsou rychle rozpustné v krvi.

  Indikace : Poruchy venosního řečiště . Lehčí varikosní sy.

 10. Intraarterielní aplikace. IA

  Až 20 ml směsi O2-O3 přímo pomalu do artérie.

  Indikace : Claudikatio intermitens, cerebrální sy, hrozící ischémie DK.

 11. Intraartikulární aplikace. IAR

  Dle velikosti kloubů 2-5 ml.

  Indikace: V ortopedii a traumatologii, synovitidy, arthrosy a pod.

 12. Malá autohemoterapie . MAH

  10 ml venosní krve obohacené směsí O2-O3 do každé poloviny gl.maximus.

  Indikace: Podobně jako v bodě 7. Poruchy imunity, onkologie.

 13. Velká autohemoterapie. VAH

  Metoda nejvíce používaná. Odebere se 150 ml. venózní krve do spec.vakuovaných lahví, nasytí směsí O2-O3 a reinfunduje zpět.

  Indikace : Všude tam, kde jsou poruchy prokrvení, centrální i periferní, chronické infekce, poruchy imunity a mnohé další.

 14. Rektální insuflace. RI

  Je možno podat pomalu do rekta 50-800 ml směsi.

  Indikace : Lokální onemocnění střeva ale i jater a slinivky. Spastická kolitis, proctitis hemeroidy poruchy kolonizace střev a pod.

 15. Přímá aplikace . PAP

  Indikace : Do píšťelí, inf. ran, abscesů a pod.

 16. Kombinace . KOM

  Indikace : Dle onemocnění a zkušeností.

 17. Upozornění: ozon je  v  nadlimitních koncentracích toxický plyn. Vždy se musí používat pouze výroba ozonu z čistého medicinálního kyslíku.Dodržovat stanovené koncentrace a limity a to i v ovzduší.

 18. Koncentrace ozonu.

  K terapii používáme směs čistého O2 a O3 v poměru 0,1 - 5% O3 na 99.9 - 95% O2 . Využívá se velké rozpustnosti ozonu v tekutinách. Pro určení koncentrace používáme poměr mikro gram (µg) ozonu v mililitru (ml) směsi O2 a O3 .
  Použijeme li např. 100 ml směsi o koncentraci 40 µg/ml je celková dávka ozonu dodaného do organizmu 4000 µg = 4 mg . Maximální doporučená dávka na jednu aplikaci je do 10000 µg = 10 mg .
  Terapeutická oblast koncentrace ozonu se pohybuje od 2 do 80µg/ml. Nižší hodnoty používáme pro imunologický efekt , vyšší u infekcí. Vyšší koncentrace do 80µg/ml se dají použít jen k vnějšímu použití, např. k proplachu píštele či hnisající rány.

 19. Medicina používá mnoho toxických látek, proto je nutné rizika jednotlivých léků znát. Každý prvek je vlastně v nadlimitních koncentracích toxický.V podlimitních koncentracích neúčinný. Ozon je stený případ, nedoporučuji proto bez řádných znalostí a schváleného vybavení s tímto prvkem experimentovat.

Český přístroj pro ozonovou terapii umožňuje všechny formy aplikace směsí O3. Je řízen kvalitním mikroprocesorem a jsou použity pouze materiály inertní k O3 Zaručuje vysokou bezpečnost léčby i ochrany pracovního prostředí a je cenově velice výhodný vzhledem ke konkurenci a kvalitě.

Množství atmosférického ozonu se měří v Dobsonových jednotkách (D.U.). Tato veličina vypovídá o stavu našeho životního prostředí, nebo například o riziku, které můžeme podstupovat, vypravíme-li se tento den opalovat. Jedna D.U. se rovná 0,01 mm ozonu v maximálně zkoncentrovaném sloupci vzduchu nad vytyčeným územím za normálních podmínek. Průměrnou hodnotou pro tuto koncentraci je 300 D.U. O3. Přeloženo do češtiny - život na této planetě je závislý na vrstvičce molekul tří stejnorodých atomů. S modrou oblohou.

Dalším vývojem vznikla nová česká kosmetická řada s ozonem Kosmetika No.3OO

www.no3oo.cz

 

MUDr.Milan Veselý

Novinky

OZONATOR

02.02.2019
Přístroj nejen pro domácí využití. Více o ozonátoru a jeho využití na https://www.no3oo.cz/ozonator/generator-ozonu/ MUDr. Milan Veselý

Oleogel

29.11.2018
Návrat masážního krému brzo na www.no3oo.cz

Lip Balm

29.11.2018
Balzam na rty s ozonem nově na www.no3oo.cz
MUDr. Milan Veselý