Přeskoč na menu

Schéma působení

Člověk , ostatně jako i jiná hmota, je významný bioenergetický objekt.

Fyzika, zvláště ta kvantová, nás učí poznávat a využívat vztahy mezi jednotlivými částicemi.

Kyslík přivedl do živé hmoty možnost vytvořit náročnější formy života. Formy náročnější na energii. Tím umožnit složitější bytosti.

Díky kyslíku tak vlastně žijeme, ale také umíráme. Kyslík je totiž stále poměrně toxický prvek, který umožňuje na mitochondriíích vyrábět energii. Je také silně toxický a obrana proti jeho toxicitě vyžaduje hodně energie. Na správném vyrovnání těchto vztahů závisí naše zdraví a naše délka života.Jak energie ubývá a to je typický projev stáří, antioxidační mechanismy slábnou a dochází k narušování rovnováhy. K narušení pro a proti oxidačních vztahů . Zvyšuje se poškození buněk až k jejich postupné smrti./Obrázek nahoře/

Medicína se snaží jednotlivé poruchy, které se jeví jako různé nemoci léčit a stav nerovnováhy napravit.Mezi základní poruchu patří porucha okysličení.

Existuje způsob, jak poruchám předcházet a nebo je účinně napravit hned v zárodku. Umí to kyslíko ozonová terapie.

Dalším přiléváním kyslíku do vyčerpané buňky jen přiléváme benzin do ohně. Celý proces poškození – hoření se vlastně urychlí.

Chceme li zastavit resp. zpomalit zhroucení energetického metabolismu a depleci ATP musíme dodat víceoktanový kyslík O3, Ten se rozpadne na kyslík O2 a uvolní energii 142KJ/ . O2 vstoupí do oxidačních metabolických procesů. Uvolněná energie umožní, aby oxidační pochody doběhly až do konce, bez vzniku toxických meziproduktů, kyselin a volných radikálů, které poškozují biomolekuly.

Buňka také může volnou energii navíc získanou použít na opravy poškozených tkání, na zvýšení imunity, na správné dělení nově vznikajících tkání a mnoho dalších činností. Všechny jsou závislé na volné dodávce energií.

Toto je hlavní a nejsilnější účinek ozonové léčby. Bioenergetická rovnováha.

Jednoduše řešeno: v každé buňce je motor odpovědný za výrobu energie-mitochondrie. Kyslík je palivo.

Výkon motoru můžeme zvýšit víceoktanovým palivem,ozonem.

Příroda to tak dělá již dávno.

Navíc toto palivo prostředí nepoškozuje, naopak ho desinfikuje a detoxikuje.

I to příroda již dělá dávno.

Koncentrace ozonu.

K terapii používáme směs čistého O2 a O3 v poměru 0,1 - 5% O3 na 99.9 - 95% O2 . Využívá se velké rozpustnosti ozonu v tekutinách. Pro určení koncentrace používáme poměr mikro gram (µg) ozonu v mililitru (ml) směsi O2 a O3 .
Použijeme li např. 100 ml směsi o koncentraci 40 µg/ml je celková dávka ozonu dodaného do organizmu 4000 µg = 4 mg

Maximální doporučená dávka na jednu aplikaci je do 10000 µg = 10 mg .


Terapeutická oblast koncentrace ozonu se pohybuje od 2 do 80µg/ml. Nižší hodnoty používáme pro imunologický efekt , vyšší u infekcí. Vyšší koncentrace do 80µg/ml se dají použít jen k vnějšímu použití, např. k proplachu píštele či hnisající rány.
  

Ozonová terapie a preparáty z ní odvozené jako:

Kosmetika No.3OO je zkrátka řešení poučené přírodou.

www.no3oo.cz

 

MUDr. Milan Veselý

Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019